Registrácia| Obchodné podmienky| Kontakt
Prihlasenie
Meno:
Heslo:

Nákupný košík
eur
Kategórie- Stolné počítače
- Notebooky a ultrabooky
- Tablety a čítačky
- Telefóny, hodinky a navigácie
- Pokladničné sys.,Terminaly
- Satelitná technika
- Servery
- Skrinky a zdroje
- Základné dosky
- Procesory
- Pamäte
- Grafické karty, strižne a TV tunery
- Pevné disky a radiče
- Mechaniky
- Prenosné pamäte a čítačky
- Multimédia, audio
- Klávesnice, myši, ovládače
- Monitory
- LCD-TV, Plasma-TV
- Projektory a prezentačná technika
- Tlačiarne, multifunkné zariadenia
- Dohľadové systémy
- Skenery
- Software
- Diskové polia, NAS
- Záložné zdroje
- Sieťové prvky aktívne
- Sieťové prvky pasívne
- Sieťové prvky bezdrôtové
- Zálohovanie dát
- Spotrebný materiál
- Kancelárska technika a médiá
- Foto-video
- Herné konzoly
- Spotrebná elektronika
- Elektro a osvetlenie
- Káble, prepínače
O spoločnosti| Obchodné podmienky| Kontakt
Batérie Hľadaj
Kategória: Pokladničné sys.,Terminaly > Elektronické registr. pokladne > 

Euro-50/o Cash eKASA - tmava ( 10PLU )


Stav:
Kód: 210712
Záruka: 24 mesiace
Výrobca: Elcom
Kod vyrobcu:
Dostupnosť: nie je skladom

Cena bez DPH:  256.00 €
Cena s DPH:  307.2 €

Objednať: pridaj do košíka

Popis |
Popis:
Euro-50 Cash je ?peci?lne vyvinut? fisk?lna pokladnica pre evidenciu ?hrad fakt?r. Je to ide?lne rie?enie pre
podnika?e?ov, ktor? s? povinn? evidova? tr?by za ?hrady fakt?r v hotovosti.
Pou?itie: ve?koobchody, v?robn? prev?dzky, prev?dzky slu?ieb: predajne ?ut, autoservisy, v?roba cukr?rensk?ch
v?robkov, v?roba odevov a pod.
Mimoriadne v?hodn? rie?enie pre mal? obchodn? prev?dzky a prev?dzky slu?ieb, ktor? pon?kaj? do 10 polo?iek tovarov alebo
slu?ieb.
Pou?itie: parkovisk?, ?istiarne, oprav?rne, holi?stv?, st?nkov? predaj.

Po?et tovarov?ch polo?iek: 10
R?chlos? tla?e: 12 riadkov/s
??rka termo p?sky: 57 mm
Elektronick? ?urn?l: ?no
Mo?nos? roz??renia PLU: nie
Z?soby PLU: nie
Po?et tovarov?ch skup?n (DPT): 2
Po?et pokladn?kov: 2
Pr?va pokladn?kov: pr?stup do re?imov X,Z,T,P
Po?et ?rovn? DPH: 4
Funkcia n?h?adu PLU a vyh?ad?vania PLU po?as predaja v R re?ime: nie
Po?et znakov v n?zve PLU: 24
Horn? textov? logo: 9 riadkov
Doln? textov? logo: nie
Po?et znakov v riadku loga: 24
Ve?k? a mal?, zv?raznen?, zvl??tne znaky: ?no
Jazyk programovania: SK
Jazyk na ??tenk?ch: SK
Jazyk na uz?vierkach: SK
Uz?vierky: denn?, preh?adov?, intervalov?, PLU, DPT, pokladn?kov, flash, z?suvky
Pam??ov? karta: ?no
Displej ??tuj?ceho: 2x16 znakov bez podsvietenia
Displej z?kazn?ka: 10-miestny bez podsvietenia
Z?kladn? kl?vesnica: neprogramovate?n?, 30kl?ves
Roz??ren? kl?vesnica: nie
Rozmery ? x V x H : 140 x 90 x 217 mm
Komunika?n? rozhranie: 1 x USB
© 2005 - 2023 FESI comp, s.r.o.