Fotogaléria| Certifikatý| Registrácia| Obchodné podmienky| Kontakt
Prihlasenie
Meno:
Heslo:

Nákupný košík
eur
Kategórie
- Stolné počítače
- Notebooky a ultrabooky
- Tablety a čítačky
- Telefóny, hodinky a navigácie
- Pokladničné sys.,Terminaly
- Satelitná technika
- Servery
- Skrinky a zdroje
- Základné dosky
- Procesory
- Pamäte
- Grafické karty, strižne a TV tunery
- Pevné disky a radiče
- Mechaniky
- Prenosné pamäte a čítačky
- Multimédia, audio
- Klávesnice, myši, ovládače
- Monitory
- LCD-TV, Plasma-TV
- Projektory a prezentačná technika
- Tlačiarne, multifunkné zariadenia
- Dohľadové systémy
- Skenery
- Software
- Diskové polia, NAS
- Záložné zdroje
- Sieťové prvky aktívne
- Sieťové prvky pasívne
- Sieťové prvky bezdrôtové
- Zálohovanie dát
- Spotrebný materiál
- Kancelárska technika a médiá
- Foto-video
- Herné konzoly
- Spotrebná elektronika
- Elektro a osvetlenie
- Káble, prepínače
O spoločnosti| Obchodné podmienky| Kontakt
Batérie Hľadaj
Kategória: Pokladničné sys.,Terminaly > Elektronické registr. pokladne > 

FiskalPRO eKasa N3 BASIC


Stav:
Kód: 346155
Záruka: 24 mesiace
Výrobca: FiskalPRO
Kod vyrobcu:
Dostupnosť: skladom do 2 dni. ( 1 ks )

Cena bez DPH:  329.00 €
Cena s DPH:  394.8 €

Objednať: pridaj do košíka

Popis |
Popis:
Android dotykov? registra?n? pokladnica s platobn?m termin?lom a integrovanou ??ta?kou ?iarov?ch a QR k?dov.


Platobn? funkcia akt?vna v Q1/2020Rie?enie pre eKasa v s?lade s novou legislat?vou. Pokladni?n? rie?enie s Android aplik?ciou FiskalPRO Mobile vhodn? pre pevn? prev?dzky, predaj tovaru a slu?ieb. Integrovan? platobn? termin?l, ??ta?ka ?iarov?ch a QR k?dov a dlh? v?dr? bat?rie. Pripojenie k internetu je mo?n? pomocou WiFi, 4G (SIM karta dod?van? v cene zariadenia*). Rie?enie vhodn? pre pevn? prev?dzky i mobiln? predaj.Technick? ?pecifik?cia

? Displej: dotykov? 5'' kapacitn?
? Bat?ria: Li-ion 5200 mAh
? Pripojenie: 4G, LTE a WiFi, Bluetooth, micro USB
? Tla?iare?: r?chla termotla?iare?, ??rka role 58mm, 40mm priemer kot??ika
? Opera?n? syst?m: Android 5.x so zabezpe?en?m platobn?m syst?mom, Anglick? jazyk
? Procesor: 4 Core CPU + Secure CPU
? Pam??: 1GB RAM, 8GB FLASH + Micro SD
? Fotoapar?t: 2MPX dual
? Rozmery: 176 x 79 x 72 mm
? V?ha: 396gFiskalPRO Mobile - Android aplik?cia
Obsahuje mnoho funkci? pre predaj tovaru a slu?ieb

- Evidencia pokladn?kov
- R?chle vo?by, skupiny a podskupiny predajn?ch polo?iek
- R?chle ??tovanie pomocou k?dov tovarov
- ??tanie ?iarov?ch a QR k?dov
- Kombinovan? platby (hotovos?/platobn? karta/ pouk??ka)
- Automatick? prenos ?iastky pri platbe kartou do platobn?ho termin?lu
- Akcept?cia elektronick?ch straveniek
- Spr?va a nastavenie cez Cloud FiskalPRO

_____________________________________________________________________

Cloud FiskalPRO

je neoddelite?nou s??as?ou n??ho rie?enia, v?aka ktor?mu m?te kedyko?vek online preh?ad o va?ej prev?dzke a to z ak?hoko?vek zariadenia bez oh?adu na jeho platformu. Sta?? v?m len internetov? prehliada?. V?etky nastavenia rob?te pohodlne v Cloude, odkia? sa online dost?vaj? do pokladne.

? Dostupn? ku v?etk?m rie?eniam FiskalPRO!
? Spr?va a riadenie zariaden? (pokladnice, platobn? termin?ly, fisk?lne tla?iarne)
? Jednoduch? spr?va tovarov?ch polo?iek
? Tvorba cenn?kov a ich priradenie k pokladnici
? Spr?va zliav, z?kazn?kov, akci? a cien
? Evidencia a nastavenie stolov, miestnost?, pokladn?kov a platieb
? Predajn? ?tatistiky s vo?bou za obdobie a zariadenie/prev?dzku pod?a tovaru jednotlivo a kumulovane
? Z?loha pokladni?n?ch dokladov, elektronick?ho ?urn?lu, uz?vierok a potvrden? o platbe kartou
? Mo?nos? aktiv?cie skladov?ho syst?mu, ?al??ch ?peci?lnych funkci?
? Mo?nos? prepojenia na r?zne skladov? a ??tovn? syst?my
© 2005 - 2015 FESI comp, s.r.o.